Priprema, pribavljanje i registracija kompletne dokumentacije za uvođenje u upotrebu zgrade, kuće, stambenog kompleksa, hotela i tržnih centara.

Upotrebna dozvola je dokument koji potvrđuje da je izgradnja, rekonstrukcija, kapitalna rekonstrukcija, renoviranje objekta završeno u potpunosti i u skladu sa građevinskom dozvolom,  da je izgrađeni, rekonstruisani, renovirani objekat usklađen sa urbanističkim planom zemljišne parcele i projektnom  dokumentacijom. 

Pravilno pripremljeni dokumenti shodno spisku, koji je određen Urbanističkim planom su garancija dobijanja upotrebne dozvole u zakonom propisanom roku. 

U svojim preporukama insistiramo da se obratite profesionalcima u propremi dokumentacije. Nisu rijetki slučajevi kada se vlasnik uzda samo u sebe, a zatim zbog nepravilno pripremljenih dokumenata dospijeva u dugotrajne sporove sa Lokalnim organima samouprave. Sa profesionalnim odnosom prema ovom pitanju, kada su dokumenti pripremljeni shodno svim propisima i pripremljenim zahtjevom koji omogućava da se upotrebna dozvola dobije, unaprijed uklanjate mogće probleme u daljoj realizaciji  projekta, to jest prilikom knjiženja istog u katastarskim organima i registracije prava vlasništva na objekat.

Imate pitanja?

Pomoći ćemo vam da pronađete najbolju nekretninu za život ili investiciju.
Kontaktirajte nas