Ostvarenje kompleksa reklamnih aktivnosti za plasiranje objekta na tržištu nepokretnosti.

Za uspješno obavljanje pravnog posla prodaje nepokretnosti potreban je kompleks aktivnosti čije ostvarenje polazi za rukom samo pravim profesionalcima: marketinška analiza tržišta, pravilna procjena optimalne prodajne cijene,  sprovođenje strateške reklamne kompanije i plasiranja objekta.   

Vaš glavni cilj je realizacija svog stana (ili druge nepokretnosti) po maksimalno moguće ostvarljivoj u postojećim tržišnim uslovima cijeni. Agencija kreće sa radom od te pretpostavke.   Pravi profesionalac ne samo da će naći za vas kupca. On će naši baš tog koji će biti spreman da plati maksimalno visoku cijenu.  Osim toga, klijent će na raspolaganju imati:  

 1. Razrađen u fazama plan sklapanja posla.
 2. Sistem izvještavanja agenta o svom radu za klijenta.
 3. Prognozu rezultata.
 4. Individualni rad sa personalnim stručnjakom.
 5. Maksimalno moguća ostvarljiva cijena realizacije stana.
 6. Sigurnost i transparentnost novčanih obračuna.
 7. Kontrola novčanih opercija.
 8. Zaštita interesa klijenta u pregovorima sa svim stranama u poslu.
 9. Ispravno isplanirana reklamna kampanja.
 10. Obrada i analiza reakcije potencijalnih kupaca.
 11. Uputstva za pripremu objekta ze realizaciju.
 12. Uputstva za ponašanje prilikom demostracije objekta potencijlanim kupcima.
 13. Kontrola posla u svim fazama od strane stručnjaka (agent, pravnik, rukovodeći menadžer) .

Imate pitanja?

Pomoći ćemo vam da pronađete najbolju nekretninu za život ili investiciju.
Kontaktirajte nas