Konsultovanje u izboru osiguravajuće kompanije i pitanjima osiguranja nepokretnosti (stanovi, kuće, vile, zgrade).

Za uspješno vođenje svog posla potrebno je uklopiti mnogo različitih faktora. Veoma je važna uvjek bila i ostala bdzbjednost i sigurnost u sutrašnji dan. Ako ste osigurani pouzdanom zaštitom, onda nikakve neprijatnosti sa nepokretnošću ne mogu da vas zateknu nespremne. Sa osiguranom  imovinom uvjek ćete biti spremni za sve preokrete sudbine i da prevaziđete njihove posljedice sa minimalnim troškom vremena, snage i novca. 

Osiguranje imovine je jedan od obaveznih uslova za dobijanje kredita od banke. 

U pitanjima osiguranja imovine sa nama sarađuju „Savo-Montenegro“, „Lovčen osiguranje“, „Uniqo“ i druga osiguravajuća društva. 

Ponekad čak i ne razmišljamo o tome da sa našom nepokretnošću može da se desi nešto ozbiljnije od smanjenja njene tržišne vrijednosti. 

Niko ne može da bude apsolutno siguran u to da stan neće biti poplavljen od komšija i da se sa kućom neće desiti ništa u toku duge zimske sezone. Čak i ako isključimo ljudski faktor, uvjek zavisimo od nepredvidljivosti prirodnih stihija. 

Osiguranje stanova, kuća i domaće imovine je tradicionalno je jedan od najpopularnijih oblika dobrovoljnog osiguranja.

Imate pitanja?

Pomoći ćemo vam da pronađete najbolju nekretninu za život ili investiciju.
Kontaktirajte nas