Priprema, pribavljanje i registracija kompletne dokumentacije za građenje zgrada, kuća, stambenog kompleksa, hotela i tržnih centara

Građevinska dozvola je dokument koji je osnov omogućenja nekom licu da realizuje arhitektonski projekat. Izdaje je organ lokalne samouprave i ista ta struktura kontroliše poštovanje urbanističkih  normativa u procesu izgradnje objekta.

 Građevinska dozvola je jedan od osnovnih dokumenata za građenje. Ona je neposredna potvrda da je projekat usklađen sa postojećim tehničkih uslovima i zahtjevima urbanističkog plana, potvrda da je plaćen porez za gradnju i da je plaćena nadoknada za komunalno opremanje i priključak na gradsku komunalnu mrežu. Ovaj dokument obuhvata tačne tehničke zahtjeve u vezi sa planiranim za izgradnju objektom ili rekonstrukcijom već postojećeg na parceli objekta. U građevinskoj dozvoli takođe su definisane i norme koje su obavezne za ispunjenje prilikom gradnje novog objekta. Nepoštovanje bilo koje od navedenih normi će dovesti do nemogućnosti da se zvanično knjiži izgrađeni objekat.

U slučaju da samostalno dobijate svu navedenu dokumentaciju, potrebno je da imate u rezervi neograničeno strpljenje i da za to izdvojite priličnu količinu vremena. Pa i više od toga, treba unaprijed da se pripremite za određene poteškoće, a u pojedinim slučajevima i da će zahtjev za saglasnost za projekat biti odbijen.

Treba imati na umu da izgradnja kuće nije samo podizanje zidova, spoljašnjih i unutrašnjih. Jedna od najvažnijih faza u toku građenja je faza dobijanja svih potrebnih dokumenata i uvjerenja, tako da se kasnije u daljem toku ne pojave poteškoće sa uvođenjem zgrade u upotrebu, sa dobijanjem za prostorije statusa stambenih, sa dobijanjem katastarske oznake za objekat.

Kompanija „Genesis“ ima bogato iskustvo u pribavljanju tehničkih uslova i građevinskih dozvola, shodno urbanističkom planu zemljišne parcele. Mi smo jedna od malobrojnih kompanija u Crnoj Gori koja na sebe preuzima obaveze za pribavljanje tih dokumenata.

Znamo sve šta može da bude kamen spoticanja na vašem putu na nivou ove faze i pomoći ćemo vam u prevazilaženju svih poteškoća. Mi postižemo najbolje rezultate, čak i u slučajevima koji se čine beznadežnim.

Imate pitanja?

Pomoći ćemo vam da pronađete najbolju nekretninu za život ili investiciju.
Kontaktirajte nas