Praćenje investicionog projekta izgradnje zgrada, kuća, stambenog naselja, hotela i trgovačkih centara.

„Genesis“ pruža kompletan niz usluga u vezi sa realizacijom i praćenjem  investicionih građevinskih projekata i ima značajno iskustvo u radu sa različitim projektima stambene i poslovne namjene, uključujući i objekte iz oblasti trgovine i uslužne djelatnosti na teritoriji cijele Crne Gore.  

Realizacija bilo kog investicionog projekta je uvezana za usaglašavanje i pribavljanje velikog broja dozvola, urbanističke i tehničke dokumentacije. 

DOO „Genesis“ nudi kompletan ciklus usluga stručne podrške u investicionim projektima, od samog početka do njihove realizacije, i to:

 • katastarske i inženjerske geodetske usluge;
 • upis u državnim orgaima prava, izmjena i opretećenja na objektima nepokretne imovine  (Uprava za nekretnine Republike Crne Gore);
 • brisanje, upis i unos izmjena u evidenciju državnog katastra o objektima nepokretnosti (Uprava za nekretnine);
 • razrada i registracija izmjena u Projektima prostornog planiranja;
 • promjena kategorije zemljišne parcele i promjena vrste dozvoljene namjene;
 • razrada i revizija projektne dokumentacije svih vrsta i složenosti;
 • pribavljanje urbanističkog plana za zemljišnu parcelu;
 • pribavljanje i izvršenje tehničkih uslova za sve vrste instalacija;
 • pribavljanje građevinske dozvole (dozvole za rekonstrukciju) za objekte nepokretnosti;
 • izgradnja i rekonstrukcija zgrada i objekata;
 • pribavljanje upotrebne dozvole za objekat nepokretnosti.

Navedeni spisak usluga nije konačan i naša kompanija je uvjek spremna da riješi sva pitanja koja e pojave u toku realizacije investicionog projekta. 

Imate pitanja?

Pomoći ćemo vam da pronađete najbolju nekretninu za život ili investiciju.
Kontaktirajte nas