Priprema projektne dokumentacije svih nivoa.

Razrada projektne dokumentacije je odgovoran radni proces od koga u mnogo čemu zavisi perspektiva buduće izgradnje. Rezultat tog rada je izrada kompleta projektne dokumentacije sa predmjerom i predračunom, situacionim planom i instalacionim i tehničkim karakteristikama objekta.  

Postoje zakonskim propisima predviđeni i regulisani građevinski normativi i standardi shodno kojima se ostvaruje profesionalna razrada projektne dokumentacije. 

Ova vrsta djelatnosti zahtjeva profesionalizam na visokom nivou i obavezno je da kompanija posjeduje specijalizovane sertifikate i licence koji joj omogućavaju bavljenje ovim poslovima. 

Gore navedene okolnosti jasno potvrđuju da u slučaju naručivanja usluga profesionalnog kompleksnog projektovanja povjerenje treba pokloniti isključivo kompanijama sa bogatim i dugogodišnjim iskustvom rada u ovoj oblasti. 

U toku razrade potrebne projektne dokumentacije treba ispoštovati sve zahtjeve što će omogućiti sigurno dostizanje kvalitetnog rezultata. 

Ovakvim radom se postiže dobijanje kompleta dokumenata koji će obezbjediti naručiocu da definiše predstavu o svim pojedinostima i osobinama buduće izgradnje, uključujući i konsolidovani grafikon izvođenja građevinskih i montažnih radova i građevinsko-zanatskih i završnih radova, detaljna uputstva za građenje po Projektu i organizaciju izgradnje, zatim dio koji obuhvata crteže, grafikone i ostalo. Još jednom treba obratiti pažnju da svi segmenti projektne dokumentacije treba u potpunosti da odgovaraju  pozitivnoj zakonskoj regulativi građevinskim normativima i propisima.  

U toku razrade projektne dokumentacije treba da bude izrađen slijedeći spisak dokumenata:

 • Projektni zadatak;
 • Plan predviđene organizacije prostora na parceli;
 • Arhitektonska rješenja;
 • Projekat konstrukcija i situacioni plan;
 • Instalaciona i tehnološka inženjerska rješenja;
 • Projekat organizacije izgradnje;
 • Spisak mjera za očuvanje okoline;
 • Mjere obezbjeđenja protivpožarne zaštite;
 • Mjere za obezbjeđenje dostupnosti za osobe sa invaliditetom;
 • Mjere i aktivnosti za poštovanje zahtjeva za energetsku efikasnost i zahtjeva za opremljenost zgrade ili objekta za evidentiranje potrošnje energetskih resursa;
 • Mjere za bezbjednu upotrebu objekata kapitalne izgradnje.

Svaki dio projektne dokumentacije se detaljno odrađuje i zatim prolazi dodatnu provjeru sa ciljem donošenja dobro osmišljenih i ispravnih odluka.

Naši klijenti su krupne i srednje investitorske kompanije. Sa zadovoljstvom prihvatamo rad na projektima bilo kog nivoa složenosti.

Imate pitanja?

Pomoći ćemo vam da pronađete najbolju nekretninu za život ili investiciju.
Kontaktirajte nas