Pravna podrška u poslovima sa nekretninama može se podijeliti na dvije faze:

  1. Detaljna provjera svih dokumenata koji utvrđuju identitet i dokazuju pravo vlasništva na određenu nepokretnost. Prilikom ostvarenja pravnog posla po punomoćju, pravnik određuje njegou validnost.
  2. Profesionalna provjera da li je u pravnom smislu posao „čist“. Taj termin treba razumjeti kao to da kupljena  nepokretnost ima pravnu garanciju.

Zahvaljujući dugogodišnjem radu spremni smo da uštedimo Vaš novac i obezbjedimo sigurnost vaše nepokretnosti.

  • U okviru pravnih usluga izrađuje se analiza tržišta nekretnina u sadašnjem momentu, usljed čega dobijate preporuke za cijenu kupoprodaje objekta, moguće rokove kupoprodaje, preporuke o oporezivanju vaše nepokretnosti i sl.
  • Svodeći rizike na minimalno, vršimo kompletnu pravnu provjeru „ispravnosti“ objekta, proučavamo njegovu prošlost, dokumente, radimo procjenu rizika kupovine.
  • Naš klijent dobija kvalitetne, završene ugovore za sve vrste pravnih poslova (uključujući i takozvane notarske, a takođe i jednostavnije vrste pravnog posla (kako u slučaju notarske forme, tako i običnog pismenog).
  • Sprovodimo kompletnu pripremu i organizaciju sklapanja pravnog posla.
  • Pružamo usluge konsultacija u toku cijelog postupka ostvarenja kupovine / prodaje objekta, spremni smo da odgovorimo sva vaša pitanja. 

Imate pitanja?

Pomoći ćemo vam da pronađete najbolju nekretninu za život ili investiciju.
Kontaktirajte nas