+(382)32 325 380
Nezavisna procjena svih vrsta nepokretnosti, konsulatacije prilikom određivanja vrijednosti objekata nepokretnosti (kuća, vila, stan, zemljišna parcela, zgrada, prostor, kancelarija)
Ostvarenje kompleksa reklamnih aktivnosti za plasiranje objekta na tržištu nepokretnosti.
Konsultovanje u izboru osiguravajuće kompanije i pitanjima osiguranja nepokretnosti (stanovi, kuće, vile, zgrade)
Priprema projektne dokumentacije svih nivoa.
Priprema, pribavljanje i registracija kompletne dokumentacije za sve vrste poslova sa nekretninama
Priprema, pribavljanje i registracija kompletne dokumentacije za građenje zgrada, kuća, stambenog kompleksa, hotela i tržnih centara
Priprema, pribavljanje i registracija kompletne dokumentacije za uvođenje u upotrebu zgrade, kuće, stambenog kompleksa, hotela i tržnih centara.
Praćenje investicionog projekta izgradnje zgrada, kuća, stambenog naselja, hotela i trgovačkih centara.
Knjigovodstvene usluge i revizija
Pravne usluge prilikom sklapanja poslova
Konsultacije u poslovima sa nekretninama
Kontaktirajte nas, rado ćemo Vam pomoći!